با توجه به نقص فنی به وجود آمده برای دستگاه چاپ ، فعلا فرایند ثبت سفارش امکان پذیر نمیباشد.
  تمامی سفارش های ثبت شده تا تاریخ 8/8/1400 ارسال شده یا آماده ارسال می باشند
و سفارش های ثبت شده بعد از این تاریخ توسط کارشناسان ما جهت عودت وجه پیگیری خواهند شد.
به زودی بعد از برطرف شدن این مشکل، با مجموعه های جدید باز خواهیم گشت